Aktivnosti

Čini nam kao ustanovi zadovoljstvo predstaviti izdavaštvo naših uposlenika u kojem se ogleda trud i rad, želja za usvajanjem novih znanja iz neiscrpnog mora struke i nauke.
Ovih dana su iz štampe izašle stručna literatura našeg direktora Mustafe Džafića Komunikacija u nastavi i pjesnička zbirka Recidiv nastavnice bosanskog jezika i književnosti Bee Balta-Manjgo. Dvije tematski u potpunosti različite knjige, ali obje stepenica više u radu i stručnom usavršavanju.
Knjiga Komunikacija u nastavi je monografija koja, prema riječima recenzenata, predstavlja izniman naučni doprinos izučavanju komunikacije u nastavi te njene povezanosti sa opštim uspjehom učenika u učenju. Svojim sadržajem pridonosi razvoju teorije i prakse i zasigurno će obogatiti našu naučnu i stručnu pedagošku i didaktičku literaturu te olakšati studij na nastavničkim fakultetima, kao i stalni profesionalni razvoj nastavnika, stručnih saradnika i rukovodilaca pedagoških institucija.
S druge strane, Recidiv je pjesnička zbirka u kojoj je sumiran desetogodišnji rad autorice. Poezije su to iskrenih emocija i širokopoteznih razmatranja, iskazane pozitivno pomaknutom direktnošću izraza na mekan i blag, ali nikako indiferentan način. U pjesmama su iskazane slike vlastitog svijeta, ali i svijeta u kojem obitavamo, ponekad ekspresivno, a ponekad impresijski.
Našem direktoru i nastavnici čestitamo u ime Kolektiva uz želje da ovi prvijenci budu samo odskočna daska za nove, bolje i još uspješnije radove.

 

Azra Lizde

Učenica generacije u školskoj 2019/20. godini

Opširnije

Selma Baralija

Učenica generacije u školskoj 2018/19. godini

Opširnije

Amila Tucović

Učenica generacije u školskoj 2017/18. godini

Opširnije

Azer Omerika

Učenik generacije u školskoj 2016/17. godini

Opširnije