Aktivnosti

Danas je u hotelu Bristol održan prvi radni sastanak predstavnika škola iz Hercegovačko-neretvanskog kantona koje će učestvovati u projektu „THRIVE - Smanjenje rizika i slučajeva nasilja u obrazovanju”.

Projekat ima za cilj osigurati da odabrane škole u BiH i Srbiji imaju uspostavljene sisteme i procedure za prevenciju nasilja u školama i oko njih, kao i za jačanje otpornosti na druge rizike i katastrofe koje mogu izazvati prekid usluga ili imati negativne efekte na školske zajednice.
Podizanjem svijesti i jačanjem kapaciteta djece, njihovih porodica, školskih stručnjaka i drugih relevantnih učesnika, nastojat će se ojačati spremnost djece i školskih zajednica da prepoznaju, preveniraju i adekvatno reaguju na nasilje i druge vrste rizika.

Fondacija Save the Children pružit će podršku u implementiranju aktivnosti iz akcionih planova škola uključenih u projekat te osigurati iznose u skladu s predviđenim budžetom za dostizanje tehničkih standarda sigurnosti u školama.

Sastanku su prisustvovali direktor škole Tahir Taslaman, psiholog Arnela Šejtanić i nastavnica turskog jezika Dženita Muharemović-Krhan.

Najave događaja


Šejma Šabanagić

Učenica generacije u školskoj 2022/23. godini

 

Emela Pajević

Učenica generacije u školskoj 2021/22. godini


Azra Isić

Učenica generacije u školskoj 2020/21. godini


Azra Lizde

Učenica generacije u školskoj 2019/20. godini


Selma Baralija

Učenica generacije u školskoj 2018/19. godini

Amila Tucović

Učenica generacije u školskoj 2017/18. godini

Azer Omerika

Učenik generacije u školskoj 2016/17. godini