Strani jezici i praksa

Moderna lingvistička istraživanja pokazala su da je rano učenje stranog jezika preduslov za njegovo savladavanje, ali i za kasnije lakše učenje ostalih predmeta.

Zato nastojimo osigurati kvalitetu nastave sa iskusnim nastavnicima, individualnim pristupom, savremenim programom i bogatim sadržajem. Vezano za to, želimo posebnim istaknuti započeti program sa prijateljskim školama u Danskoj i Turskoj. Kroz programe saradnje i link nastavu naši učenici imaju priliku da dodatno razvijaju jezičke kompentencije.

Takvim pristupom i načinom rada stekli smo povjerenje učenika koji u potpunosti uživaju u ponuđenim sadržajima i u procesu učenja.