Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja i komunikacija za cilj svakako ima razvoj interkulturalnosti, senzibiliteta za različitosti te sticanje znanja o drugim kulturama i narodima. Vodeći se navedenim ciljem i značajem međunarodne saradnje, kada je u pitanju obrazovni sistem, godinama smo dio pozitivnih priča koje predstavljamo u kratkim crtama.

Saradnja sa Komunom Vejle u Danskoj,traje već punih deset godina. Kroz ovaj duži period realizovan je veliki broj aktivnosti poput međusobnih posjeta, opremanje škole računarskom opremom i namještajem, uspostavljanje link nastave putem koje se učenici međusobno upoznaju, predstavljaju kulturu i običaje svoje zemlje, kao i način izučavanja određenih predmeta. Komunikacija se odvija uz pomoć i organizaciju nastavnika koordinatora, a učenici komuniciraju na engleskom jeziku.

Od početka učenja turskog jezika kao jednog od obaveznih predmeta sa pravom izbora, počela je i saradnja sa institutom Yunus Emre u Mostaru, a nastavljena dalje kroz posjete naših učenika Turskoj. Prve posjete realizovane su kao nagradna putovanja za učenike, nakon postignutih uspjeha u sportskim takmičenjima u organizaciji Instituta Yunus Emre. Ove aktivnosti kao i veliki broj učenika koji uče turski jezik, kao drugi strani jezik u našoj školi, rezultirale su potpisivanjem protokola i bratimljenja sa osnovnom školom iz Istanbula „Mebruke Salih Kocak“ Ortaokulu. Sa spomenutom školom, također je uspostavljena link nastava koja se realizuje prema dogovorenim terminima koordinatora škola. U sklopu potpisanog protokolau toku šk. 2017/18. godine, dogovorena je i ekskurzija za učenike koji uče turski jezik. Posjeta naših učenika i nastavnika realizovana je u oktobru 2018. godine, a mi se radujemo uzvratnoj posjeti koja je dogovorena za mjesec april 2019. godine.

Kraj školske 2017/18. godine, uposlenici naše škole obilježili su studijskom posjetom Crnoj Gori i OŠ „Mustafa Pećanin“ u Rožaju. Saradnja sa ovom školom počela je još prije pet godina, kroz regionalni projekat o inkluzivnom obrazovanju. Naime, radilo se o našoj uzvratnoj posjeti prilikom koje su definisane naredne aktivnosti , a tiču se bratimljenja i razmjene učenika ovih dviju škola.