Učenici generacije

Školska 2022/23.

Šejma Šabanagić

 

 

Školska 2021/22.

Emela Pajević

 

Školska 2020/21.

Azra Isić

 

Školska 2019/20.

Azra Lizde

 

Školska 2018/19.

Selma Baralija

 

Školska 2017/18.

Amila Tucović

 

Školska 2016/17. 

Azer Omerika

 

Školska 2015/16.

Ajla Hajruši

 

Školska 2014/15. 

Asja Alagić

 

Školska 2013/14.

Kenan Idriz

 

Školska 2012/13.

Anerina Gaš

Sanida Omerika

 

Školska 2011/12.

Ehlimana Veledar

 

Školska 2010/11.

Amar Granulo

 

Školska 2009/10.

Ema Jazvin

 

Školska 2008/09.

Ema Bajgorić

 

Školska 2007/08.

Edina Behram

 

Školska 2006/07.

Amela Berberović

 

Školska 2005/06.

Fatima Trbonja

 

Školska 2004/05.

Azer Maksumić

 

Školska 2003/04.

Selvina Husrep

 

Školska 2002/03.

Anel Bajramović

 

Školska 2001/02.

Abdurahman Mrndžić

 

Školska 2000/01.

Anela Bajramović

Aldijana Bešo

Jasmina Brajlović

Selma Ćemalović

 

Školska 1999/00.

Alesmina Ljeljak

 

Školska 1998/99.

Aida Turković

Edina Voljevica

Amir Ačkar

Azra Mulać

Merima Mulać


Šejma Šabanagić

Učenica generacije u školskoj 2022/23. godini

 

Emela Pajević

Učenica generacije u školskoj 2021/22. godini


Azra Isić

Učenica generacije u školskoj 2020/21. godini


Azra Lizde

Učenica generacije u školskoj 2019/20. godini


Selma Baralija

Učenica generacije u školskoj 2018/19. godini

Amila Tucović

Učenica generacije u školskoj 2017/18. godini

Azer Omerika

Učenik generacije u školskoj 2016/17. godini