Školski odbor

Školom upravlja Školski odbor. Školski odbor donosi odluke o usvajanju svih zakonom propisanih akata: Pravila škole, Godišnjeg plana i programa rada i drugih pravilnika.

Školski odbor prati cjelokupan rad škole te donosi odluke, rješenja, zaključke, uputstva i daje mišljenje o svim važnim pitanjima, materijalno-finansijskim, imovinsko-pravnim, radno-pravnim, pedagoškim i sl.

 

Odbor ima 6 članova:

ŠKOLSKI ODBOR

1  Amira Trbonja
 predsjednica
2  Šefko Tinjak
 član
3  Jasmina Mrgan
 član
4  Salih Krhan  član
5  Amra Krhan-Kezo
 član
6  Azer Boškailo
 član

 

Školski odbor održava redovne sastanke. Sjednicama, prema potrebi, prisustvuju i drugi članovi, stručnjaci za određena područja, radi boljeg obavljanja radnih zadataka.

 

Članovi Školskog odbora uključuju se i u mnoge druge oblike života i rada Škole: članovi su raznih radnih tijela, uključuju se u materijalno-sponzorsko zbrinjavanje Škole, prisustvuju školskim programima i proslavama i svim drugim značajnim zbivanjima.