Vijeće roditelja i škole

Vijeće roditelja i škole je tijelo u kojem učestvuju roditelji učenika škole. Formira se na početku školske godine, kada roditelji učenika svakog razreda biraju između sebe svog predstavnika. Vijeće roditelja bira između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika. Također, Vijeće roditelja predlaže dva člana u Školski odbor.


Vijeće roditelja i škole sarađuje s tijelima škole, sarađuje s Vijećem učenika, drugim institucijama koje doprinose boljem i kvalitetnijem odgoju i obrazovanju naših učenika.


Način rada i djelovanje Vijeća roditelja i škole uređuje se Statutom škole.


Neki od zadataka Vijeća roditelja i škole su: rješavanje značajnih pitanja o radu škole, učestvovanje u organizaciji mnogih aktivnosti učenika i nastavnika, izleti, ekskurzije, organizaciji sportskih takmičenja i kulturnih manifestacija, učestvovanje u unapređenju obrazovnog rada, uspjeha učenika u vladanju i učenju te vanškolskim i vannnastavnim aktivnostima i sl. 


Cilj Vijeća roditelja i škole je da unaprijedi obrazovanje kroz uključenje roditelja kao partnera škole te veći i aktivniji angažman učenika i nastavnika.

 

Vijeće je tijelo koje inicira i aktivno učestvuje u promjeni škole uključujući roditelje koji učestvuju u odlukama koje vode ka poboljšanju našeg obrazovanja. Vijeće roditelja i škole čine predstavnici roditelja od I do IX razreda i predstavnici škole.

 

Školske 2021/2022. godine, članovi Vijeća roditelja i škole su:

 

PREDSTAVNICI RODITELJA

-

PREDSTAVNICI ŠKOLE

-