Ritam radnog dana

Nastava se održava u učionicama za opće namjene i u kabinetima, a organizovana je u dvije smjene.

U jutarnjim satima, u zgradi na Šehovini, kao i u zgradi na Tekiji, časovi počinju u 8:00 sati. U popodnevnim satima, za učenike razredne nastave na Šehovini, časovi počinju u 13:30 sati, dok onima na Tekiji časovi počinju u 12 sati. U popodnevnim satima, za učenike u predmetnoj nastavi, održavaju se i slobodne aktivnosti i sekcije.

Produženi boravak je organizovan u periodu od 7:00 do 17:00 sati.

Napomena: Nastava za učenike I razreda počinje i traje od 13:30 sati do 15:45 u zgradi na Šehovini, dok u zgradi na Tekiji počinje i traje od 12:00 do 14:15 sati.


Dnevni raspored trajanja nastavnih časova u zgradi na Šehovini u školskoj 2021/2022. godini:

Prijepodne

Poslijepodne

ČAS

TRAJANJE

ČAS

TRAJANJE

 1.

 8:00 - 8:45

 1.

13:30 - 14:15

 2.

 8:50 - 9:35

 2.

14:20 - 15:05

(veliki odmor)

 3.

 9:40 - 10:25

(veliki odmor)

 3.

 15:25 - 16:10

 4.

 10:50 - 11:35

 4.

 16:15 - 17:00

 5.

 11:40 - 12:25

  

 6.

  12:30 - 13:15

 7. 

  13:20 - 14:05

 

Dnevni raspored trajanja nastavnih časova u zgradi na Tekiji u školskoj 2021/2022. godini:

Prijepodne

Poslijepodne

ČAS

TRAJANJE

ČAS

TRAJANJE

 1.

 8:00 - 8:45

 1.

12:00 - 12:45

 2.

 8:50 - 9:35

(veliki odmor)

 2.

12:50 - 13:35

(veliki odmor)

 3.

 9:50 - 10:35

 3.

 13:50 - 14:35

 4.

 10:40 - 11:25

 4.

 14:40 - 15:25