Ritam radnog dana

Nastava se održava u učionicama za opće namjene i u kabinetima, a organizovana je u dvije smjene.

U jutarnjim satima, u školskoj zgradi na Šehovini, časovi počinju u 8:00 sati, dok u područnom odjeljenju na Tekiji časovi počinju u 7:45.

U popodnevnim satima, za učenike razredne nastave na Šehovini, časovi počinju u 13:30 sati, dok u zgradi na Tekiji počinju u 13:35. Također, u popodnevnim satima, za učenike u predmetnoj nastavi, održavaju se i slobodne aktivnosti i sekcije.

 

Napomena: Za prvačiće, odnosno učenike I (prvog) razreda, nastava počinje i traje od 13:30 sati do 15:45 u zgradi na Šehovini, dok u područnom odjeljenju na Tekiji nastava počinje i traje od 11:15 do 13:30 sati (međusmjena).

 

Produženi boravak je organizovan u dvije smjene u periodu od 7:00 do 17:00 sati u područnom odjeljenju na Tekiji.

 


Dnevni raspored trajanja nastavnih časova u zgradi na Šehovini u školskoj 2023/2024. godini:

Prijepodne (I smjena)

Poslijepodne (II smjena)

ČAS

TRAJANJE

ČAS

TRAJANJE

 1.

 8:00 - 8:45

 1.

13:30 - 14:15

 2.

 8:50 - 9:35

 2.

14:20 - 15:05

(veliki odmor)

 3.

 9:40 - 10:25

(veliki odmor)

 3.

 15:25 - 16:10

 4.

 10:50 - 11:35

 4.

 16:15 - 17:00

 5.

 11:40 - 12:25

  

 6.

  12:30 - 13:15

 7. 

  13:20 - 14:05

 

 

Dnevni raspored trajanja nastavnih časova u područnom odjeljenju na Tekiji u školskoj 2023/2024. godini:

Prijepodne (I smjena)

Poslijepodne (II smjena)

ČAS

TRAJANJE

ČAS

TRAJANJE

 1.

 7:45 - 8:30

 1.

13:35 - 14:20

 2.

 8:35 - 9:20

(veliki odmor)

 2.

14:25 - 15:10

(veliki odmor)

 3.

 9:35 - 10:20

 3.

 15:25 - 16:10

 4.

 10:25 - 11:10

 4.

 16:15 - 17:00