Ritam radnog dana

U normalnim okolnostima, nastava se održava u učionicama za opće namjene i u kabinetima, a organizovana je u dvije smjene.

U jutarnjim satima, u zgradi na Šehovini, časovi počinju u 8:00 sati, dok za učenike razredne nastave u zgradi na Tekiji, nastava počinje u 7:30. U popodnevnim satima, u obje zgrade, za učenike razredne nastave, časovi počinju u 13:30 sati. U popodnevnim satima, za učenike u predmetnoj nastavi, održavaju se i slobodne aktivnosti i sekcije.

Produženi boravak je organizovan u periodu od 7:00-17:00 sati.


 PAŽNJA!

Dnevni raspored trajanja nastavnih časova u zgradi na Šehovini u toku pandemije koronavirusa u školskoj 2020/2021:

Prijepodne

Poslijepodne

ČAS

TRAJANJE

ČAS 

TRAJANJE

 1.

 8:00 - 8:30

 I grupa:

12:00 - 14:00

 2.

 8:35 - 9:05

 II grupa:

14:30 - 16:30

 3.

 9:10 - 9:40

 

 

 4.

 9:55 - 10:25

 

 

 5.

 10:30 - 11:00

  

 6.

  -

 7. 

  -

 

Dnevni raspored trajanja nastave po grupama u zgradi na Tekiji u toku pandemije koronavirusa u školskoj 2020/2021:

 I grupa

 8:00 - 10:00

 II grupa

 10:15 - 12:15

 III grupa

 12:30 - 14:30

 IV grupa

 14:45 - 16:45