Udžbenici I-V razreda

SPISAK UDŽBENIKA, PRIRUČNIKA I RADNIH SVESKI ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

 

I RAZRED

 • Moja početnica - radni udžbenik (Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Moja matematika - radni udžbenik (Vildana Mujakić, Dijana Kovačević; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Moja okolina 1 - udžbenik (Rusmira Gazdić, Svetlana Duvnjaković, Dijana Kovačević, Vildana Mujakić; NAM, Tuzla)
 • Likovna kultura - radni udžbenik (Miralem Brkić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Muzička kultura - radni udžbenik (Refik Hodžić; NAM, Tuzla/Vrijeme, Zenica )
 • Islamska vjeronauka (Ibrahim Begović; El-Kalem, Sarajevo)

II RAZRED

 • Bosanski jezik i književnost - Moja čitanka (Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Moja matematika 2 (Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Moja okolina 2 (Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Likovna kultura (Miralem Brkić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Muzička kultura (Refik Hodžić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Islamska vjeronauka (Muamer Tinjak; El-Kalem, Sarajevo)
 • Engleski jezik – Happy House 1-New Edition - udžbenik (Stella Maidment, Lorena Roberts; Oxford University Press/Šahinpašić, Sarajevo)

III RAZRED

 • Bosanski jezik i književnost - Čitanka (Šejla i Jasminka Šehabović; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Moja matematika 3 (Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Moja okolina 3 (Muamer Tinjak, Gabrijela Hrga, Vahida Kunovac; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Likovna kultura (Jasna Mujkić; Sarajevo Publishing, Sarajevo)
 • Muzička kultura (Refik Hodžić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Islamska vjeronauka (Muamer Tinjak, Mina Pleh, Meliha Nezirović; El-Kalem, Sarajevo)
 • Engleski jezik – Family and Friends 1 - udžbenik (Naomi Simmons; Oxford University Press/Šahinpašić, Sarajevo)

IV RAZRED

 • Bosanski jezik i književnost - Boja sreće-čitanka (Zehra Hubijar; Bosanska riječ, Sarajevo)
 • Matematika (Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović, Vildana Mujakić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Likovna kultura (Miralem Brkić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Muzička kultura (Refik Hodžić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Islamska vjeronauka (Hazema i Ibro Ništović, Mensur Valjevac; El-Kalem, Sarajevo)
 • Engleski jezik – Dip In 4 udžbenik + radna sveska (Mirela Vasić, Zarifa Kazazović, Biserka Džeba, Maja Mardešić; Sarajevo Publishing, Sarajevo) 
 • Priroda i društvo ( učenici će biti upoznati početkom školske godine )

V RAZRED

 • Bosanski jezik i književnost - Čitanka + Naš jezik (Šejla i Jasminka Šehabović; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Matematika - udžbenik + radna sveska (Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Priroda (Vildana Mujakić, Žarmen Hamidović, Dijana Kovačević; Vrijeme, Zenica; NAM, Tuzla)
 • Društvo (Amira Idrizović; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Likovna kultura (Miralem Brkić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Muzička kultura (Refik Hodžić; Vrijeme, Zenica; NAM, Tuzla) 
 • Islamska vjeronauka (Mustafa Prljača, Nezir Halilović; El-Kalem, Sarajevo)
 • Engleski jezik –  Dip In 5 - udžbenik + radna sveska  (Mirela Vasić, Zarifa Kazazović, Biserka Džeba, Maja Mardešić; Sarajevo Publishing, Sarajevo)