Udžbenici od I do V razreda

SPISAK UDŽBENIKA, PRIRUČNIKA I RADNIH SVESKI ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

 

I RAZRED

 • Moja početnica - udžbenik (Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Moja matematika 1 - udžbenik (Vildana Mujakić, Dijana Kovačević; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Moja okolina 1 - udžbenik (Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Rusmira Gazdić, Svetlana Duvnjaković; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Likovna kultura 1 - radni udžbenik (Miralem Brkić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Muzička kultura 1 - radni udžbenik (Refik Hodžić; Vrijeme, Zenica /NAM, Tuzla)
 • Islamska vjeronauka (Ibrahim Begović; El-Kalem, Sarajevo)

II RAZRED

 • Bosanski jezik i književnost - Moja čitanka (Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Moja matematika 2 (Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Moja okolina 2 - udžbenik (Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Likovna kultura 2 - radni udžbenik (Miralem Brkić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Muzička kultura 2 - radni udžbenik (Refik Hodžić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Islamska vjeronauka (Muamer Tinjak; El-Kalem, Sarajevo)
 • Engleski jezik - First Friends 1-2nd edition - udžbenik (Susan Iannuzzi; Oxford University Press)

III RAZRED

 • Bosanski jezik i književnost - Čitanka 3 (Šaban Smajlović, Šejla i Jasminka Šehabović; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Moja matematika 3 (Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Moja okolina 3 (Vildana Mujakić, Žarmen Hamidović, Dijana Kovačević; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Likovna kultura 3 - radni udžbenik (Miralem Brkić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Muzička kultura 3 - radni udžbenik (Refik Hodžić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Islamska vjeronauka (Muamer Tinjak, Mina Pleh, Meliha Nezirović; El-Kalem, Sarajevo)
 • Engleski jezik - Family and Friends 1-2nd edition - udžbenik (Naomi Simmons; Oxford University Press)

IV RAZRED

 • Bosanski jezik i književnost - Boja sreće - čitanka (Zehra Hubijar; Bosanska riječ, Sarajevo)
 • Matematika 4 (Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Likovna kultura 4 - radni udžbenik (Miralem Brkić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Muzička kultura 4 - radni udžbenik (Refik Hodžić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Islamska vjeronauka (Hazema i Ibro Ništović, Mensur Valjevac; El-Kalem, Sarajevo)
 • Engleski jezik - Dip In 4 - udžbenik + radna sveska (Mirela Vasić, Zarifa Kazazović, Biserka Džeba, Maja Mardešić; Sarajevo Publishing, Sarajevo) 
 • Priroda i društvo (učenici će biti upoznati početkom školske godine)

V RAZRED

 • Bosanski jezik i književnost - Čitanka + Naš jezik (Šejla i Jasminka Šehabović; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Matematika 5 - udžbenik + radna sveska (Žarmen Hamidović, Vildana Mujakić, Dijana Kovačević; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Priroda 5 (Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Društvo 5 (Amira Idrizović; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Likovna kultura 5 - radni udžbenik (Miralem Brkić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Muzička kultura 5 - radni udžbenik (Refik Hodžić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla) 
 • Islamska vjeronauka (Mustafa Prljača, Nezir Halilović; El-Kalem, Sarajevo)
 • Engleski jezik - Dip In 5 - udžbenik + radna sveska  (Mirela Vasić, Zarifa Kazazović, Biserka Džeba, Maja Mardešić; Sarajevo Publishing, Sarajevo)