Udžbenici od VI do IX razreda

SPISAK UDŽBENIKA, PRIRUČNIKA I RADNIH SVESKI ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

 

VI RAZRED

 • Bosanski jezik i književnost - Čitanka (Azra Verlašević, Vesna Alić; NAM, Tuzla) + Naš jezik (Amira i Ismeta Džibrić; Bosanska riječ, Tuzla)
 • Matematika 6 (Hariz Agić, Mara Kešina; NAM, Tuzla)
 • Biologija 6 (Mehmed Bašić; NAM, Tuzla)
 • Geografija 6 (Enisa Kulašin; Bosanska knjiga, Sarajevo)
 • Historija 6 (Izet Šabotić i Mirza Čehajić; NAM, Tuzla)
 • Tehnička kultura 6 (Ćamil Ahmetović; NAM, Tuzla)
 • Informatika 6 (Suada Numić, Daliborka Vilić; NAM, Tuzla)
 • Likovna kultura 6 (Miralem Brkić; NAM, Tuzla)
 • Muzička kultura 6 (Refik Hodžić; NAM, Tuzla)
 • Islamska vjeronauka (Emina Grabus, Muamera Bašić; El-Kalem, Sarajevo)
 • Engleski jezik - Project 2-Fourth Edition – udžbenik + radna sveska (Tom Hutchinson; Oxford University Press)
 • Njemački jezik - Prima 1 – udžbenik + radna sveska (Vahidin Preljević, Marija Maležić, Jelka Dežman, Gertruda Kostanjšek; NAM, Tuzla)
 • Turski jezik (Besplatan udžbenik)

VII RAZRED

 • Bosanski jezik i književnost - Čitanka (Azra Verlašević, Vesna Alić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla) + Naš jezik (Azra Verlašević, Vesna Alić; NAM, Tuzla)
 • Matematika 7 (Aleksandra Junuzović; Sarajevo Publishing, Sarajevo)
 • Biologija 7 (Isat Skenderović, Avdul Adrović, Ljiljana Tolić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Geografija 7 (Damir Džafić, Anđelina Sulejmanović; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Historija 7 (Izet Šabotić i Mirza Čehajić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Tehnička kultura 7 (Ćamil Ahmetović, Fuad Suljkanović, Nijaz Halilović, Muris Čičkušić, Elbin Gazibegović; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Informatika 7 (Daliborka Vilić, Amela Kazazić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Likovna kultura 7 (Miralem Brkić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Muzička kultura 7 (Refik Hodžić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Islamska vjeronauka (Šefko Sulejmanović, Safija Husić; El-Kalem, Sarajevo)
 • Engleski jezik - Project 3-Fourth Edition – udžbenik + radna sveska (Tom Hutchinson; Oxford University Press)
 • Njemački jezik - Prima 2 - udžbenik + radna sveska (Vahidin Preljević, Marija Maležić, Jelka Dežman, Gertruda Kostanjšek; NAM, Tuzla)
 • Turski jezik (Besplatan udžbenik)

VIII RAZRED

 • Bosanski jezik i književnost - Čitanka (Azra Verlašević, Vesna Alić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla) + Naš jezik (Zdravka Zekić; Bosanska riječ/Dječija knjiga, Sarajevo)
 • Matematika 8 (Mara Kešina, Sabiha Babović, Edin Kljajić, Adis Pirija, Mirha Ibrišimović; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Biologija 8 (Isat Skenderović, Avdul Adrović; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Geografija 8 (Salih Kulenović, Damir Džafić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Historija 8 (Izet Šabotić i Mirza Čehajić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Tehnička kultura 8 (Ćamil Ahmetović, Jasmin Karahmet, Belma Huban, Asim Gluhić, Fahrudin Smajlović, Elvir Ibeljić, Nihad Mujezinović, Mersad Vatić, Džemal Zahirović, Hazim Fehrić, Asif Andelić, Senad Mulić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Likovna kultura 8 (Miralem Brkić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Muzička kultura 8 (Refik Hodžić, Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Islamska vjeronauka (Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Ahmedina Purković, Melisa Zukić; El-Kalem, Sarajevo)
 • Engleski jezik - Project 4-Fourth Edition – udžbenik + radna sveska (Tom Hutchinson; Oxford University Press)
 • Njemački jezik - Prima 3 - udžbenik + radna sveska (Vahidin Preljević, Marija Maležić, Jelka Dežman, Gertruda Kostanjšek; NAM, Tuzla)
 • Turski jezik (Besplatan udžbenik)
 • Fizika 8 (Mirsudin Pačariz, Amir Hadžić, Mina Adrović, Nedžad Udvinčić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Hemija 8 (Sanija Adrović, Ervada Sinanović, Zinajda Pašagić-Hadžić, Lenka Delić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)

IX RAZRED

 • Bosanski jezik i književnost - Čitanka (Azra Velašević, Vesna Alić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla) + Naš jezik (Amira Džibrić; Dječija knjiga/Bosanska riječ, Sarajevo)
 • Matematika (Šefket Arslanagić; Dječija knjiga/Bosanska riječ, Sarajevo)
 • Biologija (Amela Begić, Jasminka Halilović; Bosanska knjiga, Sarajevo)
 • Geografija 9 (Almira Bećirović, Edis Hodžić, Samir Bajraktarević, Anđelina Sulejmanović; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Historija 9 (Izet Šabotić i Mirza Čehajić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Tehnička kultura 9 (Ćamil Ahmetović, Suada Numić, Nahid Kulenović; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Likovna kultura (Jasna Mujkić; Sarajevo Publishing, Sarajevo)
 • Muzička kultura 9 (Refik Hodžić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Islamska vjeronauka (Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Ahmedina Purković, Melisa Zukić; El-Kalem, Sarajevo)
 • Engleski jezik - Challenges 4 - udžbenik (Asmir Mešić, Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska; Buybook, Sarajevo)
 • Njemački jezik (Zlata Maglajlija; Dječija knjiga/Bosanska riječ, Sarajevo)
 • Turski jezik (Besplatan udžbenik)
 • Fizika IX (Nada Gabela i Hasnija Muratović; Grafex, Mostar)
 • Hemija 9 (Nataša Miličević, Mediha Musić; Sarajevo Publishing, Sarajevo)