Udžbenici VI-IX razreda

SPISAK UDŽBENIKA, PRIRUČNIKA I RADNIH SVESKI ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

 

VI RAZRED

 • Bosanski jezik i književnost - Čitanka (Azra Verlašević, Vesna Alić; NAM, Tuzla) + Naš jezik (Amira i Ismeta Džibrić; Bosanska riječ, Tuzla)
 • Matematika (Hariz Agić, Mara Kešina; NAM, Tuzla)
 • Biologija (Minela Pezić, Ljiljana Tolić, Rifet Terzić, Isat Skenderović; Bosanska riječ, Tuzla)
 • Geografija (Enisa Kulašin; Bosanska knjiga, Sarajevo)
 • Historija (Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić; Bosanska knjiga, Sarajevo)
 • Tehnička kultura (Ćamil Ahmetović; NAM, Tuzla)
 • Informatika (Daliborka Vilić, Suada Numić; NAM, Tuzla)
 • Likovna kultura (Admir Mujkić; Sarajevo Publishing, Sarajevo)
 • Muzička kultura (Refik Hodžić; NAM, Tuzla)
 • Islamska vjeronauka (Emina Grabus, Muamera Bašić; El-Kalem, Sarajevo)
 • Engleski jezik – udžbenik + radna sveska (Project 2-Third edition; Tom Hutchinson; Oxford University Press/Šahinpašić, Sarajevo)
 • Njemački jezik (Zlata Maglajlija; Bosanska riječ/Dječija knjiga, Sarajevo)
 • Turski jezik (Besplatan udžbenik)

VII RAZRED

 • Bosanski jezik i književnost - Čitanka (Azra Verlašević, Vesna Alić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla) + Naš jezik (Amira i Ismeta Džibrić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Matematika (Aleksandra Junuzović; Sarajevo Publishing, Sarajevo)
 • Biologija (Minela i Senada Pezić, Rifet Terzić; Bosanska riječ, Tuzla)
 • Geografija (Enisa Kulašin; Bosanska knjiga, Sarajevo)
 • Historija (Asmir Hasičić; Sarajevo Publishing, Sarajevo)
 • Tehnička kultura (Ćamil Ahmetović, Fuad Suljkanović, Nijaz Halilović, Muris Čičkušić, Elbin Gazibegović; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Informatika (Daliborka Vilić, Amela Kazazić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Likovna kultura (Admir Mujkić; Sarajevo Publishing, Sarajevo)
 • Muzička kultura (Refik Hodžić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Islamska vjeronauka (Šefko Sulejmanović, Safija Husić; El-Kalem, Sarajevo)
 • Engleski jezik – udžbenik + radna sveska (Project 3-Third edition; Tom Hutchinson; Oxford University Press/Šahinpašić, Sarajevo)
 • Njemački jezik (Zlata Maglajlija; Bosanska riječ/Dječija knjiga, Sarajevo)
 • Turski jezik (Besplatan udžbenik)

VIII RAZRED

 • Bosanski jezik i književnost - Čitanka (Azra Verlašević, Vesna Alić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla) + Naš jezik (Zdravka Zekić; Bosanska riječ/Dječija knjiga, Sarajevo)
 • Matematika (Aleksandra Junuzović; Sarajevo Publishing, Sarajevo)
 • Biologija (Rifet Terzić, Jasmina Kamberović, Minela Pezić, Šefika Grgić-Husarić; Florex, Tuzla)
 • Geografija (Enisa Kulašin; Bosanska knjiga, Sarajevo)
 • Historija (Asmir Hasičić; Sarajevo Publishing, Sarajevo)
 • Tehnička kultura (Ćamil Ahmetović, Jasmin Karahmet, Belma Huban, Asim Gluhić, Fahrudin Smajlović, Elvir Ibeljić, Nihad Mujezinović, Mersad Vatić, Džemal Zahirović, Hazim Fehrić, Asif Andelić, Senad Mulić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Likovna kultura (Admir Mujkić; Sarajevo Publishing, Sarajevo)
 • Muzička kultura (Refik Hodžić, Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Islamska vjeronauka (Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Ahmedina Purković, Melisa Zukić; EL-Kalem, Sarajevo)
 • Engleski jezik – udžbenik + radna sveska  (Project 4-Third edition; Tom Hutchinson; Oxford University Press/Šahinpašić, Sarajevo)
 • Njemački jezik (Zlata Maglajlija; Bosanska riječ/Dječija knjiga, Sarajevo)
 • Turski jezik (Besplatan udžbenik)
 • Fizika (Mirsudin Pačariz, Amir Hadžić, Mina Adrović, Nedžad Udvinčić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Hemija (Nataša Miličević, Mediha Musić; Sarajevo Publishing, Sarajevo)

IX RAZRED

 • Bosanski jezik i književnost - Čitanka (Azra Velašević, Vesna Alić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla) + Naš jezik (Amira Džibrić; Dječija knjiga/Bosanska riječ, Sarajevo)
 • Matematika (Šefket Arslanagić; Dječija knjiga/Bosanska riječ, Sarajevo)
 • Biologija (Amela Begić, Jasminka Halilović; Bosanska knjiga, Sarajevo)
 • Geografija (Almira Bećirović, Edis Hodžić, Samir Bajraktarević, Anđelina Sulejmanović; NAM, Tuzla)
 • Historija (Izet Šabotić, Mirza Čehajić; NAM, Tuzla/Vrijeme, Zenica)
 • Tehnička kultura (Ćamil Ahmetović, Suada Numić, Nahid Kulenović; NAM, Tuzla/Vrijeme, Zenica)
 • Likovna kultura (Jasna Mujkić; Sarajevo Publishing, Sarajevo)
 • Muzička kultura (Refik Hodžić; NAM, Tuzla/Vrijeme, Zenica)
 • Islamska vjeronauka (Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Ahmedina Purković, Melisa Zukić; EL-Kalem, Sarajevo)
 • Engleski jezik - udžbenik (Challenges 4; Asmir Mešić, Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska; Buybook, Sarajevo)
 • Njemački jezik (Zlata Maglajlija; Dječija knjiga/Bosanska riječ, Sarajevo)
 • Turski jezik (Besplatan udžbenik)
 • Fizika (dr. Nada Gabela i dr. Hasnija Muratović; Grafex, Mostar)
 • Hemija (Nataša Miličević, Mediha Musić; Sarajevo Publishing, Sarajevo)