Nastavnici predmetne nastave

 

Predmetna nastava

Senada Hujdur
Senada Hujdur
Bosanski jezik i književnost
Samir Begović
Samir Begović
Bosanski jezik i književnost
Bea Balta-Manjgo
Bea Balta-Manjgo
Bosanski jezik i književnost
Sanela Gosto
Sanela Gosto
Bosanski jezik i književnost
Alisa Hodžić
Alisa Hodžić
Engleski jezik
Almira Hadrović
Almira Hadrović
Engleski jezik
Samira Nazdrajić
Samira Nazdrajić
Engleski jezik
Alma Šahović
Alma Šahović
Engleski jezik
Sead Husnić
Sead Husnić
Matematika
Nermina Repeša
Nermina Repeša
Matematika
Fatima Ćorić-Zukić
Fatima Ćorić-Zukić
Matematika
Minela Kekić
Matematika
Edina Čustović
Edina Čustović
Fizika
Mihreta Kaminić
Mihreta Kaminić
Tehnička kultura/Fizika
Adem Eminović
Adem Eminović
Historija/Geografija
Rasema Isić
Rasema Isić
Historija/Geografija
Nermana Zlomušica
Nermana Zlomušica
Historija/Geografija
Amna Husović
Amna Husović
Biologija/Hemija
Emira Krhan
Emira Krhan
Biologija/Hemija
Adem Stranjak
Adem Stranjak
Biologija/Hemija
Amela Pilav-Karadža
Amela Pilav-Karadža
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Alen Pajić
Alen Pajić
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Anela Omanović
Anela Omanović
Likovna kultura
Ajla Slijepčević
Ajla Slijepčević
Muzička kultura
Salih Krhan
Salih Krhan
Islamska vjeronauka
Bekir Džafo
Bekir Džafo
Islamska vjeronauka
Seada Potur
Seada Potur
Islamska vjeronauka
Arnela Pobrić
Arnela Pobrić
Islamska vjeronauka
Njegoš Veljančić
Njegoš Veljančić
Pravoslavna vjeronauka
Adis Zukić
Adis Zukić
Njemački jezik
Amira Marić
Amira Marić
Njemački jezik
Dženita Muharemović-Krhan
Dženita Muharemović-Krhan
Turski jezik
Nerina Abazović
Nerina Abazović
Informatika