Vizija i misija

VIZIJA

„SIGURNA, POTICAJNA I POUZDANA ŠKOLA ZA SVE”

 

MISIJA

osposobljavamo učenike za cjeloživotno učenje

gradimo kvalitetne partnerske odnose između svih subjekata odgojno-obrazovnog sistema:
učenik – roditelj – nastavnik – lokalna zajednica

razvijamo demokratski model komunikacije u nastavnom procesu

uvažavamo i njegujemo različitosti