Nastavnici predmetne nastave

 

Predmetna nastava

Samir Begović
Samir Begović
Bosanski jezik i književnost
Bea Balta-Manjgo
Bea Balta-Manjgo
Bosanski jezik i književnost
Sanela Gosto
Sanela Gosto
Bosanski jezik i književnost
Azra Klarić
Azra Klarić
Bosanski jezik i književnost
Alisa Hodžić
Alisa Hodžić
Engleski jezik
Almira Hadrović
Almira Hadrović
Engleski jezik
Samira Nazdrajić
Samira Nazdrajić
Engleski jezik
Alma Šahović
Alma Šahović
Engleski jezik
Sead Husnić
Sead Husnić
Matematika
Nermina Repeša
Nermina Repeša
Matematika
Fatima Ćorić-Zukić
Fatima Ćorić-Zukić
Matematika
Adisa Nović
Adisa Nović
Informatika
Elvira Velagić
Elvira Velagić
Informatika
Edina Čustović
Edina Čustović
Fizika/Informatika
Mihreta Kaminić
Mihreta Kaminić
Tehnička kultura/Fizika
Adem Eminović
Adem Eminović
Historija/Geografija
Nermana Zlomušica
Nermana Zlomušica
Historija/Geografija
Emina Šafro
Emina Šafro
Historija
Amna Husović
Amna Husović
Biologija/Hemija
Emira Krhan
Emira Krhan
Biologija/Hemija
Adem Stranjak
Adem Stranjak
Biologija/Hemija
Alen Pajić
Alen Pajić
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Benjamin Ćesir
Benjamin Ćesir
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Anela Omanović
Anela Omanović
Likovna kultura
Ajla Slijepčević
Ajla Slijepčević
Muzička kultura
Salih Krhan
Salih Krhan
Islamska vjeronauka
Bekir Džafo
Bekir Džafo
Islamska vjeronauka
Seada Potur
Seada Potur
Islamska vjeronauka
Armina Mujkić
Armina Mujkić
Islamska vjeronauka
Njegoš Veljančić
Njegoš Veljančić
Pravoslavna vjeronauka
Adis Zukić
Adis Zukić
Njemački jezik
Amira Marić
Amira Marić
Njemački jezik
Dženita Muharemović-Krhan
Dženita Muharemović-Krhan
Turski jezik