Predmetna nastava

Predmetna nastava je organizovana po predmetima koji su sastavljeni prema obrazovnim područjima. Realizuje se u odjeljenjima od VI-IX razreda.

Nastavu izvode predmetni nastavnici, osposobljeni za za pojedine nastavne predmete. U predmetnoj nastavi povećava se obim predmeta koje učenici izučavaju, kao i mogućnost izbornog predmeta.

U ovom uzrasnom periodu učenici izučavaju predmete:

 • Bosanski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Matematika
 • Likovna kultura
 • Muzička kultura
 • Tjelesni i zdravstveni odgoj
 • Tehnička kultura
 • Informatika
 • Historija
 • Geografija
 • Fizika
 • Hemija
 • Biologija
 • Vjeronauka
 • Turski jezik
 • Njemački jezik
 • Izborna informatika.

Spisak udžbenika za predmetnu nastavu