Razredna nastava

Nastava je planski organizovan odgojno-obrazovni proces kojim rukovodi učitelj/nastavnik čiji je zadatak da pomaže učenicima da stiču nova znanja, razvijaju vještine, navike i da se razvijaju kao svestrane ličnosti.

Osnovnoškolska nastava izvodi se u osnovnoj školi koja je obavezna za djecu određenog uzrasta. Izvodi se na maternjem jeziku, jedinstvena je, općeobrazovna i predstavlja osnov za dalje obrazovanje. Cilj obrazovanja u osnovnoj školi jeste osposobiti učenike da ovladaju osnovnim znanjima, stiču vještine i navike i da se razvijaju fizički, mentalno, moralno, radno-tehnički i estetski.

Pod razrednom nastavom podrazumijeva se organizacijski oblik nastave u nižim razredima. Realizuje se u odjeljenjima od I-V razreda. U ovom uzrasnom periodu, većinu nastavnih sadržaja izvodi jedan učitelj/ica ( Bosanski jezik i književnost, Matematika, Moja okolina/Priroda i društvo, Muzička kultura, Likovna kultura, Tjelesni i zdravstveni odgoj). Nastavu iz predmeta Vjeronauka i Engleski jezik, izvode nastavnici predmetne nastave.

Spisak udžbenika za razrednu nastavu