Smjernice i savjeti u odgoju

Iskustva pokazuju da je prilagođavanje djeteta na zahtjeve koje škola pred njega postavlja, mnogo lakše kada je prisutna podrška i pomoć roditelja.
 
Polazak u školu jedan je od prelomnih događaja u životu djeteta, period kada završava predškolsko, a počinje školsko razdoblje. To je vrijeme kada bezbrižnu dječiju igru zamjenjuju određene školske obaveze, red, rad i disciplina, vrijeme odvajanja djeteta od roditelja i privikavanja na novu sredinu i nove nepoznate osobe. Da bi dijete što bezbolnije prebrodilo te promjene i prihvatilo nove obaveze, potrebna je prethodna kvalitetna priprema djeteta, koju provode roditelji, vrtić i „mala škola”.
U životu imamo brojne uloge, jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija je uloga, roditeljstva. Uloga roditelja u odgoju djece jedan je od osnovnih zadataka roditeljstva.

Činjenica je da odgajajući vlastitu djecu, odgajamo i buduće roditelje. U procesu odgoja djece roditelji koriste različite odgojne metode, koje imaju za cilj da stimulišu razvoj poželjnih obrazaca ponašanja i da sankcionišu one oblike ponašanja koji negativno utječu na psihofizički razvoj djeteta.

Postoji mnogo načina da se djeca kazne, baš kao što postoji mnogo načina da se nagrade ili pohvale. Povjerenje, ljubav, razumijevanje i prije svega razgovor, trebalo bi da budu osnovni načini odgoja.