Vannastavne aktivnosti

U razvijanju učeničkih vještina, pored osnovnog edukacijskog programa, značajan doprinos daju i vannastavne aktivnosti. Ove aktivnosti su od velikog značaja kako za učenike, tako i za odgojno-obrazovne ustanove. Uloga vannastavnih aktivnosti je da učenicima pomognu da steknu znatno širi spektar iskustava u odnosu na obavezni školski program. Prostor koji je predviđen za vannastavne aktivnosti je važan dio obrazovnog i vaspitnog procesa koji u velikoj mjeri doprinosi razvoju kompletne ličnosti.

Sloboda koju djeca imaju u osmišljavanju i izvođenju aktivnosti u vannastavnim oblicima rada je vrijednost sama po sebi. Kroz slobodno izražavanje u odabranim aktivnostima nastaju i raznovrsna iskustva koja u velikoj mjeri utječu na motivisanost, kreativnost i radoznalost kod učenika.

U razrednoj nastavi, naši učenici svoju kreativnost i radoznalost izražavaju kroz sljedeće vannastavne aktivnosti:

 • Horsko-ritmička sekcija
 • Dramska sekcija (Mali teatar)
 • Jezički i literarni klub
 • Mladi kreativci
 • Ekološka sekcija
 • Kultura življenja
 • Folklor
 • Lego sekcija

U predmetnoj nastavi učenici mogu pristupiti radu u sljedećim vannastavnim aktivnostima:

 • Muzička sekcija
 • Dramska sekcija (Mali teatar)
 • Jezički i literarni klub
 • Kreativna sekcija
 • Ekološka sekcija
 • Kultura življenja
 • Likovna sekcija
 • Školica engleskog jezika
 • Klub ljubitelja knjige
 • Čuvari prirodne i kulturne baštine BiH
 • Mladi matematičari
 • Mladi fizičari
 • Mladi hemičari
 • Zabavna robotika
 • Sportska sekcija
 • Peer edukatori
 • Zanimljiva vjeronauka
 • Školski vlogeri
 • Web team

 

Raspored vannastavnih aktivnosti za školsku 2023/2024. godinu

 

NAZIV

RAZRED

VRIJEME I KABINET

VODITELJ

 

Horsko-ritmička sekcija

 

 

Muzička sekcija

II-V

srijeda, 11:15-12:00 (Tekija, učionica 4)

 

ponedjeljak, 12:30-13:15 (učionica 303)

Jasmina Mrgan

Muamera Džafić

Dženana Idrizović

VI-IX

petak, 13:20-14:05 (učionica 303)

Ajla Slijepčević

Dramska sekcija

(Mali teatar)

II-V

srijeda, 12:30-13:15 (učionica 206)

ponedjeljak, 12:45-13:30 (Tekija, učionica 3)

Atifa Gološ

Dženana Trnovac

VI-IX

srijeda, 14:10-14:50 (učionica 304)

Bea Balta-Manjgo

Azra Klarić

 

Jezički i literarni klub

II-V

utorak, 11:15-12:00 (Tekija, učionica 3)

utorak, 12:30-13:15 (učionica 305)

Nadija Zlomušica

Almira Ajdinović

VI-IX

srijeda, 14:10-14:50 (učionica 301)

Samir Begović

Mladi kreativci

 

Kreativna sekcija

II-V

petak, 12:45-13:30 (Tekija, učionica 3)

ponedjeljak, 12:30-13:15 (učionica 206)

Asima Kmetaš

Elma Marić

VI-IX

petak, 13:20-14:05 (učionica 304)

Dženita Muharemović-Krhan

 

 Ekološka sekcija

 

II-V

četvrtak, 11:15-12:00 (Tekija, učionica 3)

utorak, 12:30-13:15 (učionica 105)

Admira Džakić

Amra Pobrić

VI-IX

petak, 13:20-14:05 (učionica 305) Amna Husović

 

Kultura življenja

 

 II-V

srijeda, 12:30-13:15 (učionica u suterenu)

Aida Turak

VI-IX

petak, 13:20-14:05 (učionica u suterenu)

Amira Marić

Folklor

 II-V

 petak, 12:45-13:30 (Tekija, učionica 4)

srijeda, 12:30-13:15 (učionica 102)

Nermina Livnjak

Ermana Kajan

Lego sekcija

II-V

četvrtak, 12:30-13:15 (učionica u suterenu)

srijeda, 12:45-13:30 (učionica 4)

Bekir Džafo

Hasiba Džiho

Likovna sekcija

VI-IX

petak, 13:20-14:05 (učionica 204)

Anela Omanović

Školica engleskog jezika

VI-IX

petak, 14:10-14:50 (učionica 305)

Almira Hadrović

Samira Nazdrajić

Klub ljubitelja knjige

 VI-IX

petak, 13:20-14:05 (školska biblioteka)

Merima Sabljić

Čuvari prirodne i kulturne baštine BiH

VI-IX

petak, 13:20-14:05 (učionica 301)

Nermana Zlomušica

Emina Šafro

Mladi matematičari

 VI-IX

srijeda, 14:10-14:50 (učionica 302)

Sead Husnić

Nermina Repeša

Mladi fizičari

VIII-IX

srijeda, 14:10-14:50 (učionica 303)

Edina Čustović

Mladi hemičari

 VIII-IX

srijeda, 14:10-14:50 (učionica 104)

Emira Krhan

Adem Stranjak

Zabavna robotika

 VI-IX

petak, 13:20-14:05 (kabinet informatike)

Mihreta Kaminić

Fatima Ćorić-Zukić

Sportska sekcija

 VI-IX

petak, 13:20-14:05 (sportski teren i sala)

Alen Pajić

Benjamin Ćesir

 Peer edukatori

VI-IX

pedagoški kabinet

Halima Razić

Asidina Duraković

Zanimljiva vjeronauka

VI-IX

srijeda, 14:10-14:50 (učionica u suterenu)

Salih Krhan

Seada Potur

Školski vlogeri

VI-IX

srijeda, 14:10-14:50 (školska biblioteka)

Adis Zukić

Sanela Gosto