Vannastavne aktivnosti

U razvijanju učeničkih vještina, pored osnovnog edukacijskog programa, značajan doprinos daju i vannastavne aktivnosti. Ove aktivnosti su od velikog značaja kako za učenike, tako i za odgojno-obrazovne ustanove. Uloga vannastavnih aktivnosti je da učenicima pomognu da steknu znatno širi spektar iskustava u odnosu na obavezni školski program. Prostor koji je predviđen za vannastavne aktivnosti je važan dio obrazovnog i vaspitnog procesa koji u velikoj mjeri doprinosi razvoju kompletne ličnosti.

Sloboda koju djeca imaju u osmišljavanju i izvođenju aktivnosti u vannastavnim oblicima rada je vrijednost sama po sebi. Kroz slobodno izražavanje u odabranim aktivnostima nastaju i raznovrsna iskustva koja u velikoj mjeri utječu na motivisanost, kreativnost i radoznalost kod učenika.

U razrednoj nastavi, naši učenici svoju kreativnost i radoznalost izražavaju kroz sljedeće vannastavne aktivnosti:

 • Mali hor
 • Literarna sekcija
 • Dramska sekcija
 • Mladi kreativci
 • Ekološka sekcija
 • Folklor
 • Ritmička sekcija

U predmetnoj nastavi učenici mogu pristupiti radu u sljedećim vannastavnim aktivnostima:

 • Likovna sekcija
 • Hor
 • Dramska sekcija
 • Literarno-recitatorska sekcija
 • Klub ljubitelja knjige
 • Geografska sekcija
 • Historijska sekcija
 • Mladi matematičari
 • Mladi fizičari
 • Ekološka sekcija
 • Mladi tehničari
 • Sportska sekcija
 • Mladi hemičari
 • Informatičko-robotička sekcija
 • Fotografska sekcija

 

Raspored vannastavnih aktivnosti za školsku 2021/2022. godinu

 

NAZIV

RAZRED

VRIJEME

VODITELJ

Dramske grupe

I-V

- -

VI-IX

-

-

Literarno-recitatorska sekcija

I-V

- -

VI-IX

 -

-

Muzička sekcija

I-V

-

-

-

VI-IX

-

-

Ekološka sekcija

I-V

- -

VI-IX

-

-

Folklorne grupe

I-IX

- -

Mladi matematičari

 

VI-IX

- -

Mali likovnjaci

 VI-IX

 -

-

Klub ljubitelja knjige

 I-IX

-

-

Mladi fizičari

 VI-IX

- -

Geografska grupa

VI-IX

 -

-

Mladi hemičari

 VIII-IX

-

-

Historijska grupa

VI-IX

 -

-

Mladi tehničari

 VI-IX

 -

-

Informatičko-robotička sekcija

 VI-IX

-

-

Web team

VIII-IX

-

-

Sportska sekcija

 V-IX

-

-

Fotografska sekcija

I-IX

- -

Mali kreativci

I-V

 -

-

Ritmičke grupe

I-V

- -