Vijeće učenika

Vijeće učenika je savjetodavno tijelo škole putem kojeg učenici sistematski ostvaruju svoja prava, slobodu i suodgovornost u odgojno-obrazovnom procesu te potiču sve oblike učeničke kreativnosti i izražavanja.

Poslovnikom o radu Vijeća učenika određuje se svrha i sastav članova Vijeća, način biranja i opoziva, trajanje mandata, poslovi kojima se Vijeće bavi, način rada, sazivanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda, odlučivanje i vođenje Zapisnika.

Poslovi Vijeća učenika utvrđeni Poslovnikom o radu Vijeća su: učestvovanje u godišnjem planiranju i programiranju rada škole, praćenje i vrednovanje odgojno-obrazovnih postupaka u školi, učešće u kulturnim dešavanjima, briga o sistemu informisanja o različitim oblicima pomoći učenicima, briga o kulturi življenja i rada u školi, aktivnosti humanitarnog karaktera  i slični poslovi iz domena rada Vijeća učenika.

Članovi Vijeća učenika su učenici od šestog do devetog razreda, po jedan ili dva učenika koji se biraju na nivou svakog odjeljenja.

 

Za školsku 2023/2024. godinu predstavnici odjeljenja u Vijeću učenika su:

 

 

RAZRED

 

 

IME I PREZIME UČENIKA

 

6 a Nejla Isaković
6 b  Nejla Avdić
6 c  Deni Boškailo
6 d  Hana Fejzić
 
7 a Benjamin Delić
7 b Hamza Hodžić
7 c Tarik Husić
7 d Omar Rahimić
 
8 a Sajra Juklo
8 b Leina Zukanović
8 c Orhan Selimić
8 d Ajla Kezo
 
9 a Asija Ćatić
9 b Emela Peco
9 c Iman Sabljić