Inkluzija u nastavi

Naša škola je prepoznatljiva po inkluzivnom pristupu u radu s učenicima sa poteškoćama u učenju i preprekama u učešću, a posebno smo ponosni na veliki broj učenika iz marginaliziranih grupa koji redovno pohađaju nastavu, ali i u vannastavnim aktivnostima ostvaruju zapažene rezultate.

U cilju poboljšanja kvaliteta nastave, nastavnici i stručni saradnici škole uključeni su u kontinuiranu edukaciju, kroz realizaciju mnogih projekata, novih metodologija rada, praćenja i primjenjivanja inovacija u neposrednom radu odgojno-obrazovnog procesa usmjerenog na dijete, kao aktivnog učesnika u nastavi.

Ponosni smo na naše nastavno osoblje koje je prošlo kroz veliki broj edukacija iz oblasti inkluzivnog obrazovanja, te je osposobljeno za izradu prilagođenih programa i primjenu individualiziranog pristupa u radu s učenicima sa poteškoćama.

Jedna smo od tri osnovne škole u Bosni i Hercegovini koje su uspješno završile pilot projekat „Regionalna podrška za inkluzivno obrazovanje“ koji su organizovale Evropska unija i Vijeće Evrope.

Ovaj trogodišnji projekat, koji je održavan od 1. januara 2013. godine do 30. novembra 2015., implementirao se u sedam država u regiji jugoistočne Evrope – Albanija, Bosnia i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Srbija, Makedonija i Kosovo.

Projekat je obuhvatao, pored upoznavanja sistema navedenih država jugoistočne Evrope, studijske posjete i upoznavanje obrazovog sistema Njemačke, Belgije, Francuske i Luksemburga.

Projektom je unaprijeđena društvena inkluzija i kohezija u regiji tako što se promoviše koncept inkluzivnog obrazovanja kao princip reforme u promovisanju različitosti u skladu sa standardima EU.

Najave događaja


Azra Isić

Učenica generacije u školskoj 2020/21. godini

Opširnije

Azra Lizde

Učenica generacije u školskoj 2019/20. godini

Opširnije

Selma Baralija

Učenica generacije u školskoj 2018/19. godini

Opširnije

Amila Tucović

Učenica generacije u školskoj 2017/18. godini

Opširnije

Azer Omerika

Učenik generacije u školskoj 2016/17. godini

Opširnije