Aktivnosti

U protekla dva dana u Mostaru stručni tim nLogic Advisory održao je radionicu Uvođenje sistema upravljanja energijom, energijski menadžment ISEE u Mostaru i osposobljavanje za rad članova Tima EE Grada Mostara sa mjernim uređajima.
Cilj radionice je bio edukovati predstavnike javnih ustanova u Mostaru i zaposlenike Grada Mostara za uspostavljanje energijskog menadžmenta na nivou grada, kako se prijaviti na javne pozive vezano za projekte EE (energijske efikasnosti) i OIE (obnovljivih izvora energije) te kako koristiti mjerne instrumente.
Radionicama je prisustvovala gđa Hata Ćenan, energijski saradnik i predstavnik naše ustanove.
Više o radionici pročitajte na linku.
 
 

 

Najave događaja


Šejma Šabanagić

Učenica generacije u školskoj 2022/23. godini

 

Emela Pajević

Učenica generacije u školskoj 2021/22. godini


Azra Isić

Učenica generacije u školskoj 2020/21. godini


Azra Lizde

Učenica generacije u školskoj 2019/20. godini


Selma Baralija

Učenica generacije u školskoj 2018/19. godini

Amila Tucović

Učenica generacije u školskoj 2017/18. godini

Azer Omerika

Učenik generacije u školskoj 2016/17. godini