Aktivnosti

Svake godine 20. novembra obilježava se Međunarodni dan djeteta kao dan posvećen djeci i njihovoj dobrobiti. Međunarodni dan djeteta ustanovljen je Odlukom Generalne skupštine UN-a na dan kada je 1989. godine usvojena „Konvencija o pravima djeteta”.
Konvencija o pravima djeteta je međunarodni dokument kojim se priznaju prava djece u cijelom svijetu. Konvenciju je ratificiralo 196 država, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području ljudskih prava u historiji, ali je njena provedba još uvijek nedovoljna.
Konvencija je prvi dokument u kojem se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi koja treba posebnu zaštitu. U Bosni i Hercegovini Konvencija o pravima djeteta je pravni akt sadržan u Aneksu I Dejtonskog mirovnog sporazuma te kao ostale konvencije koje je BiH ratificirala ima prioritet u primjeni u odnosu na domaće zakonodavstvo.
Prava djece su univerzalna i trajna. Djeca su naša budućnost i svaka nova generacija ima priliku za stvaranje temelja za novi, bolji svijet, svijet dostojan djeteta.
Kako su Međunarodni dan djeteta obilježili naši četvrtaši pogledajte u galeriji! 🙂

 

Najave događaja


Azra Isić

Učenica generacije u školskoj 2020/21. godini

Opširnije

Azra Lizde

Učenica generacije u školskoj 2019/20. godini

Opširnije

Selma Baralija

Učenica generacije u školskoj 2018/19. godini

Opširnije

Amila Tucović

Učenica generacije u školskoj 2017/18. godini

Opširnije

Azer Omerika

Učenik generacije u školskoj 2016/17. godini

Opširnije