Dobro došli u školu

„Mustafa Ejubović - Šejh Jujo“

Roditeljski sastanci i podjele uvjerenja/knjižica održat će se u srijedu 12. 1. 2022. godine po sljedećem rasporedu:

 

ŠKOLSKA ZGRADA NA TEKIJI:

 • III i IV razred - 16,00 sati
 • I i II razred - 17,00 sati

 

ŠKOLSKA ZGRADA NA ŠEHOVINI:

 • razredna nastava - 16,00 sati
 • predmetna nastava - 17,00 sati

 

Napomena:

 • Pri dolasku u školu, razrednici će roditelje uputiti u učionice svojih odjeljenja u kojima će se roditeljski sastanci i održati.
 • U skladu sa epidemiološkim mjerama, molimo da se ponesu zaštitne maske za lice.

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Školska 2018/19.

Predmetna nastava je organizovana po predmetima koji su sastavljeni prema obrazovnim područjima. Realizuje se u odjeljenjima od VI-IX razreda.

Nastavu izvode predmetni nastavnici, osposobljeni za za pojedine nastavne predmete. U predmetnoj nastavi povećava se obim predmeta koje učenici izučavaju, kao i mogućnost izbornog predmeta.

U ovom uzrasnom periodu učenici izučavaju predmete:

 • Bosanski jezik i književnost
 • Engleski jezik
 • Matematika
 • Likovna kultura
 • Muzička kultura
 • Tjelesni i zdravstveni odgoj
 • Tehnička kultura
 • Informatika
 • Historija
 • Geografija
 • Fizika
 • Hemija
 • Biologija
 • Vjeronauka
 • Turski jezik
 • Njemački jezik
 • Izborna informatika.

Spisak udžbenika za predmetnu nastavu

Nastava je planski organizovan odgojno-obrazovni proces kojim rukovodi učitelj/nastavnik čiji je zadatak da pomaže učenicima da stiču nova znanja, razvijaju vještine, navike i da se razvijaju kao svestrane ličnosti.

Osnovnoškolska nastava izvodi se u osnovnoj školi koja je obavezna za djecu određenog uzrasta. Izvodi se na maternjem jeziku, jedinstvena je, općeobrazovna i predstavlja osnov za dalje obrazovanje. Cilj obrazovanja u osnovnoj školi jeste osposobiti učenike da ovladaju osnovnim znanjima, stiču vještine i navike i da se razvijaju fizički, mentalno, moralno, radno-tehnički i estetski.

Pod razrednom nastavom podrazumijeva se organizacijski oblik nastave u nižim razredima. Realizuje se u odjeljenjima od I-V razreda. U ovom uzrasnom periodu, većinu nastavnih sadržaja izvodi jedan učitelj/ica ( Bosanski jezik i književnost, Matematika, Moja okolina/Priroda i društvo, Muzička kultura, Likovna kultura, Tjelesni i zdravstveni odgoj). Nastavu iz predmeta Vjeronauka i Engleski jezik, izvode nastavnici predmetne nastave.

Spisak udžbenika za razrednu nastavu

SPISAK UDŽBENIKA, PRIRUČNIKA I RADNIH SVESKI ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

 

VI RAZRED

 • Bosanski jezik i književnost - Čitanka (Azra Verlašević, Vesna Alić; NAM, Tuzla) + Naš jezik (Amira i Ismeta Džibrić; Bosanska riječ, Tuzla)
 • Matematika (Hariz Agić, Mara Kešina; NAM, Tuzla)
 • Biologija (Minela Pezić, Ljiljana Tolić, Rifet Terzić, Isat Skenderović; Bosanska riječ, Tuzla)
 • Geografija (Enisa Kulašin; Bosanska knjiga, Sarajevo)
 • Historija (Edis Dervišagić, Hadžija Hadžiabdić; Bosanska knjiga, Sarajevo)
 • Tehnička kultura (Ćamil Ahmetović; NAM, Tuzla)
 • Informatika (Daliborka Vilić, Suada Numić; NAM, Tuzla)
 • Likovna kultura (Admir Mujkić; Sarajevo Publishing, Sarajevo)
 • Muzička kultura (Refik Hodžić; NAM, Tuzla)
 • Islamska vjeronauka (Emina Grabus, Muamera Bašić; El-Kalem, Sarajevo)
 • Engleski jezik – udžbenik + radna sveska (Project 2-Third edition; Tom Hutchinson; Oxford University Press/Šahinpašić, Sarajevo)
 • Njemački jezik (Zlata Maglajlija; Bosanska riječ/Dječija knjiga, Sarajevo)
 • Turski jezik (Besplatan udžbenik)

VII RAZRED

 • Bosanski jezik i književnost - Čitanka (Azra Verlašević, Vesna Alić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla) + Naš jezik (Amira i Ismeta Džibrić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Matematika (Aleksandra Junuzović; Sarajevo Publishing, Sarajevo)
 • Biologija (Minela i Senada Pezić, Rifet Terzić; Bosanska riječ, Tuzla)
 • Geografija (Enisa Kulašin; Bosanska knjiga, Sarajevo)
 • Historija (Asmir Hasičić; Sarajevo Publishing, Sarajevo)
 • Tehnička kultura (Ćamil Ahmetović, Fuad Suljkanović, Nijaz Halilović, Muris Čičkušić, Elbin Gazibegović; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Informatika (Daliborka Vilić, Amela Kazazić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Likovna kultura (Admir Mujkić; Sarajevo Publishing, Sarajevo)
 • Muzička kultura (Refik Hodžić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Islamska vjeronauka (Šefko Sulejmanović, Safija Husić; El-Kalem, Sarajevo)
 • Engleski jezik – udžbenik + radna sveska (Project 3-Third edition; Tom Hutchinson; Oxford University Press/Šahinpašić, Sarajevo)
 • Njemački jezik (Zlata Maglajlija; Bosanska riječ/Dječija knjiga, Sarajevo)
 • Turski jezik (Besplatan udžbenik)

VIII RAZRED

 • Bosanski jezik i književnost - Čitanka (Azra Verlašević, Vesna Alić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla) + Naš jezik (Zdravka Zekić; Bosanska riječ/Dječija knjiga, Sarajevo)
 • Matematika (Aleksandra Junuzović; Sarajevo Publishing, Sarajevo)
 • Biologija (Rifet Terzić, Jasmina Kamberović, Minela Pezić, Šefika Grgić-Husarić; Florex, Tuzla)
 • Geografija (Enisa Kulašin; Bosanska knjiga, Sarajevo)
 • Historija (Asmir Hasičić; Sarajevo Publishing, Sarajevo)
 • Tehnička kultura (Ćamil Ahmetović, Jasmin Karahmet, Belma Huban, Asim Gluhić, Fahrudin Smajlović, Elvir Ibeljić, Nihad Mujezinović, Mersad Vatić, Džemal Zahirović, Hazim Fehrić, Asif Andelić, Senad Mulić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Likovna kultura (Admir Mujkić; Sarajevo Publishing, Sarajevo)
 • Muzička kultura (Refik Hodžić, Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Islamska vjeronauka (Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Ahmedina Purković, Melisa Zukić; EL-Kalem, Sarajevo)
 • Engleski jezik – udžbenik + radna sveska  (Project 4-Third edition; Tom Hutchinson; Oxford University Press/Šahinpašić, Sarajevo)
 • Njemački jezik (Zlata Maglajlija; Bosanska riječ/Dječija knjiga, Sarajevo)
 • Turski jezik (Besplatan udžbenik)
 • Fizika (Mirsudin Pačariz, Amir Hadžić, Mina Adrović, Nedžad Udvinčić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla)
 • Hemija (Nataša Miličević, Mediha Musić; Sarajevo Publishing, Sarajevo)

IX RAZRED

 • Bosanski jezik i književnost - Čitanka (Azra Velašević, Vesna Alić; Vrijeme, Zenica/NAM, Tuzla) + Naš jezik (Amira Džibrić; Dječija knjiga/Bosanska riječ, Sarajevo)
 • Matematika (Šefket Arslanagić; Dječija knjiga/Bosanska riječ, Sarajevo)
 • Biologija (Amela Begić, Jasminka Halilović; Bosanska knjiga, Sarajevo)
 • Geografija (Almira Bećirović, Edis Hodžić, Samir Bajraktarević, Anđelina Sulejmanović; NAM, Tuzla)
 • Historija (Izet Šabotić, Mirza Čehajić; NAM, Tuzla/Vrijeme, Zenica)
 • Tehnička kultura (Ćamil Ahmetović, Suada Numić, Nahid Kulenović; NAM, Tuzla/Vrijeme, Zenica)
 • Likovna kultura (Jasna Mujkić; Sarajevo Publishing, Sarajevo)
 • Muzička kultura (Refik Hodžić; NAM, Tuzla/Vrijeme, Zenica)
 • Islamska vjeronauka (Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Ahmedina Purković, Melisa Zukić; EL-Kalem, Sarajevo)
 • Engleski jezik - udžbenik (Challenges 4; Asmir Mešić, Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska; Buybook, Sarajevo)
 • Njemački jezik (Zlata Maglajlija; Dječija knjiga/Bosanska riječ, Sarajevo)
 • Turski jezik (Besplatan udžbenik)
 • Fizika (dr. Nada Gabela i dr. Hasnija Muratović; Grafex, Mostar)
 • Hemija (Nataša Miličević, Mediha Musić; Sarajevo Publishing, Sarajevo)